15 januar, 2006

Procesregnskab (kap. 4)

Eksempler på eksamensspørgsmål i internt regnskab, opgave 3 spørgsmål 3) Forklar procesregnskabsystemet:

Procesregnskabet har til formål at henføre omkostninger til ensartede produkter, der masseproduceres i en proces, som gennemløber et antal afgrænsede delprocesser.

Procesregnskabets 5 arbejdstrin:

  1. Beskriv det fysiske vareflow (mængder og færdiggørelsesgrader).

  2. Beregn produktionen i ækvivalente enheder (evt. forskelligt enhedstal pr. omkostningsart).

  3. Bestem de samlede omkostninger (opdelt på samme omkostningsarter).

  4. Beregn omkostningerne pr. enhed.

  5. Fordel omkostningerne på færdiggjorte enheder og varer i arbejde.

Det essentielle i et procesregnskab er omregningen til ækvivalente enheder.
Den væsentligste forskel på procesregnskab og ordreregnskab er, at der i procesregnskabet er tale om ensartede produkter som derfor har samme materialeomkostninger, transformationsomkostninger osv. Derfor kan man fordele de samlede omkostninger ud på det enkelte produkt ved at dividere med antal produkter.
Dette kan man naturligvis ikke gøre i ordreregnskabet, da der her ikke er tale om ensartede varer, som derfor heller ikke har samme forbrug af materialeomkostninger osv.

Se desuden Horngren Chapter 4, s. 92.

Det kan i øvrigt lige bemærkes at et serieregnskab er en blanding mellem et ordre- og et procesregnskab.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?