18 januar, 2006

Langfristede lån i virksomhedens balance

Beskriv kort hvorledes prioritetslån og andre langfristede lån repræsenteres i virksomhedens balance:

Prioritetslån og andre langfristede lån er opført som langfristet gæld i passiv-siden i virksomhedens balance. Dog er den kortfristede del af den langfristede gæld (den del der forfalder indenfor 1 år) opført under kortfristet gæld i balancens passiv-side.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?