19 januar, 2006

Koncernregnskab – Forudsætninger for koncernregnskab

For at kunne lave koncernregnskaber, er det en forudsætning at virksomhederne i koncernen benytter sig af ens regnskabsprincipper. F.eks. ens principper for afskrivning af ensartede aktiver.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?