14 januar, 2006

Hvordan udvikler forskellen mellem fordelings- og bidragsregnskab sig?


Eksamensspørgsmål internt regnskab, opgave 5 spørgsmål 4:

I januar viser fordelingsmetoden altså det største overskud, hvilket skyldes at periodens produktion er større end periodens salg.
I februar er produktion og salg lige stort og de to forskellige metoder vil derfor vise det samme resultat.
I Marts er salget større end produktionen, og bidragsmetoden vil derfor vise det største resulatet.

Over tid vil man altså typisk se at forskellene mellem de to metoder udlignes (under antagelse af at man over tid får solgt alle producerede varer).


Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?