14 januar, 2006

Fordelingsregnskab og bidragsregnskab

Forklar forskellen på fordelings- og bidragsregnskab:

Forskellen består i, hvilke omkostninger der ”lagerføres” i regnskabet, og hvilke omkostninger, der udgiftsføres straks (periodeomkostninger).

Der er kun forskel på de to regnskabsformer mht. produktionsomkostninger. Alle andre omkostninger (uanset om det er faste eller variable, direkte eller indirekte omkostninger), behandles som  periodeomkostninger.

Helt konkret så er forskellen at i bidragsregnskabet, udgiftsføres de faste produktionsomkostninger hvorimod de lagerføres i fordelingsregnskabet.
Det betyder at i en periode hvor salget er mindre end produktionen (således at ultimolageret vokser), der vil bidragsregnskabet vise et lavere overskud end fordelingsregnskabet. Det skyldes at for de varer som er produceret i perioden, men endnu ikke solgt (altså de varer som ultimolageret vokser med), der udgiftsføres de faste produktionsomkostninger i bidragsregnskabet. Hvorimod disse omkostninger lagerføres i fordelingsregnskabet (og udgiftsføres så i det øjeblik at varerne sælges).

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?