19 januar, 2006

Fællesomkostninger – Forenet produktion

Når produktionen eller en del af produktionen af et eller flere produkter er fælles, og en del af omkostningerne til disse produkter også er fælles, da taler man om fællesomkostninger.

Fællesomkostningerne er de omkostninger der påløber produktionsprocessen frem til split-off punktet (det punkt i produktionsprocessen), hvor de enkelte produkter adskilles.

Der er følgende metoder til omkostningsfordeling ved forenet produktion:

  1. Salgsværdi ved split-off punkt.

  2. Estimeret netto realisationsværdi (NRV).

  3. Samme bruttofortjeneste-procent.

  4. Fordeling på basis af fysiske mængder på split-off punktet.

Se desuden noter til kapitel 6.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?