19 januar, 2006

Bundne og frie reserver

Der skelnes mellem bundne og frie reserver. De bundne reserver er som ordet antyder, bundet i virksomheden, og kan således ikke trækkes ud af virksomheden. Det kan de frie reserver derimod godt.

Bundne reserver:
Aktiekapital
Vedtægtsmæssige reserver
Reserver vedrørende datterselskaber

Frie reserver:
Overført overskud
Overkurs ved emission

De bundne reserver kan altså ikke udbetales som udbytte, men det kan de frie reserver godt.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?