18 januar, 2006

Begrebsrammen og udskudt skat

Eksempler på eksamensspørgsmål i Eksternt regnskab, Opgave 15

Spørgsmål 1: Diskuter om udskudt skat opfylder definitionen på et regnskabselement, og i givet fald hvilket:

Jeg har tidligere lavet beskrevet defitionerne på de ti forskellige regnskabselementer.
Udskudt skat opfylder definitionen på en forpligtelse.
Med udskudt skat er der jo netop tale om afståelse fra fremtidige økonomiske fordele som følge af at virksomheden gennem fortidige transaktioner har forpligtet sig til at overføre aktiver til andre (i dette tilfælde til staten).

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?