16 januar, 2006

Afvigelser - Afvigelsesanalyse

Eksempler på eksamensspørgsmål i internt regnskab

Opgave 12: Afvigelser – faste omkostninger

1) Forklar hvordan en afvigelsesanalyse kan anvendes til at analysere denne situation:

En afvigelsesanalyse bruges til at analysere budgetafvigelser (altså når f.eks. de faktiske omkostninger eller indtægter ikke er som man havde budgetteret med).
Vha. en afvigelsesanalyse kan man så forklare disse afvigelser, og finde ud af hvad der er årsagen til afvigelserne.
Man kan altså finde ud af hvor stor en del af afvigelsen der kan henføres til prisafvigelser (altså at de faktiske priser ikke har været som man havde budgetteret med), og hvor stor en del af afvigelsen der kan henføres til efficiensafvigelser (altså at de faktiske mængde ikke har været som man havde budgetteret med).

I dette tilfælde er der dog tale om faste omkostninger, og så kan man ikke tale om pris- og efficiensafvigelser. Faste omkostninger er jo i sagens natur faste, og man kan ikke være mere eller mindre efficient når man arbejder med faste omkostninger.
Her bruger man i stedet betegnelserne Spending variance og Production-volume variance. Se s. 569-572 i Horngren.

En afvigelsesanalyse kan altså hjælpe til at finde ud af, hvor man skal sætte ind og optimere.


2) Forklar en afvigelsesanalyse generelt og herunder en fortolkning af de fundne afvigelser:

I denne konkrete opgave får vi at vide at det tager 4 timer at producere 1 enhed. Der budgetteres med at producere 1.000 enheder. Man budgetterer desuden med faste IPO på kr. 400.000, men de faktiske faste IPO viser sig at være kr. 450.000.

Der er altså en budgetafvigelse på kr. 50.000. Ud fra oplysningerne i opgaven er der ikke muligt at sige, hvor stor en del af budgetafvigelsen der skyldes Spending variance og hvor stor en del der skyldes Production-volume variance. Men hvis man antager at man har produceret de 1.000 enheder som man havde budgetteret med, så er der tale om Spending variance.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?