22 september, 2005

Ækvivalente enheder

Når man regner om til ækvivalente enheder, ser man på færdiggørelsesgraden. Hvis man f.eks. har 10.000 enheder der er 70% færdige, så svarer det til 7.000 ækvivalente enheder.
De ækvivalenter enheder deles typisk op i færdiggørelsesgraden for henholdsvis materialer og transformationsomkostninger, og det kan i nogle tilfælde blive delt ud på endnu flere omkostningskategorier.
Det betyder at man altså skal opgive antal ækvivalente enheder for hver af disse kategorier, da der jo er forskel på den enkelte kategoris færdiggørelsesgrad (f.eks. kan det være at materialer er 90% færdiggjort og transformationsomkostninger er 40% færdiggjort).

Bogen har 3 cases i kapitel 4.
Case 1 er den mest simple
Case 2 er en smule mere kompiceret
Case 3 er den mest komplicerede
Se også forelæsningsplancherne, som faktisk er ganske nyttige.

FIFO metoden og vejet gennemsnit

I vejet gennemsnit tager man omkostningerne for det der ligger primo og det der kommer til i perioden, lægger det sammen, og tager gennemsnittet. Derved findes den gennemsnitlige enhedspris.

I FIFO holder man primo beholdningen adskilt fra det der startes op.

15 september, 2005

Retvisende billede (§11)

1. Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens og … koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

2. Hvis lovens bestemmelser ikke er tilstrækkelige skal der gives yderligere oplysninger.

3. Hvis anvendelse af loven i særlige tilfælde strider mod kravet om et retvisende billede skal lovens bestemmelser fraviges så kravet overholdes.

Produktionsmetoden

Mest normalt at fordele indtægterne efter forholdet mellem de løbende omkostninger og de budgetterede samlede omkostninger. Man kigger altså på færdighedsgraden (FG).

Altså hvis man har afholdt 25% af de budgetterede omkostninger, så indtægtsfører man også 25% af salgsværdien.

05 september, 2005

Første lektion i internt regnskab - tirsdag d. 6. sept. - handler om kapitel 1 (generelt om regnskabsvæsen) og kapitel 2 (omkostningsbegreber og -definitioner). Noter følger...

Litteratur:
Charles T. Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant M. Datar & George Foster:
Management and Cost Accounting, Prentice Hall, Third edition 2005
(Flg.kapitler opgives ikke: 13, 17, 18, 20, 21(side 761-74) og 22).

Øvelsesopgaver: Der vil i forbindelse med undervisningen blive anvendt øvelsesopgaver,
som bliver udleveret løbende og gennemgået og diskuteret i forbindelse med undervisningen.

01 september, 2005

Blot en lille note til mit eget regnskab. Måske skulle der laves en ny varesalgskonto til det momsfrie udenlandske salg. Således at jeg kan få oplysninger til at udfylde rubrik A, B og C når der angives moms.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?